Rada Budowy nr 12

W dniu 17.05.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 12. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za kwiecień 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.