Rada Budowy nr 10

W dniu 15.03.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 10. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za luty 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.