Rada Budowy nr 1

W dniu 16.06.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 1. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za okres od podpisania Umowy oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc.