Rada Budowy nr 5

W dniu 12.10.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 5. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za wrzesień 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.