Przekazanie terenu budowy

W dniu 14.05.2020r. GDDKiA przekazała dla firmy Budimex S.A. – Wykonawcy robót teren pod budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy (udzielono prawa dostępu do placu budowy wg Subklauzuli 2.1 Warunków Kontraktu oraz terenu budowy w myśl art. 22 ustawy prawo Budowlane) w granicach inwestycji objętej Decyzją nr 19/19 z dnia 16.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.