Pozwolenie na użytkowanie obiektu WD-2

W dniu 29.10.2021r. Wykonawca Robót uzyskał od W-M WINB pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych wiaduktu drogowego WD-2 zlokalizowanego nad droga ekspresową S-5 w km projektowanym 2+098,341.