Zaawansowanie robót – VII.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.07.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 943 940,52 9,68%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 2 228 000,00 33,63%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 0,00 0,00%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 0,00 0,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 0,00 0,00%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 3 171 940,52 1,92%

 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lipca 2020