Zaawansowanie robót – VI.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.06.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 629 293,68 6,45%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 800 000,00 12,08%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 0,00 0,00%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 0,00 0,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 0,00 0,00%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 1 429 293,68 0,86%

 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec czerwca 2020