Zaawansowanie robót – IX.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.09.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 1 573 234,20 16,13%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 4 417 279,00 66,68%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 6 669 402,24 6,54%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 0,00 0,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 433 799,15 2,06%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 7 103 201,39 4,76%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 13 093 714,59 7,91%

 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec września 2020