Podwykonawcy – XII.2022

Lp. Nazwa podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy
(Nr NIP)
P = Podwykonawca
DP = Dalszy Podwykonawca
D = Dostawca
DP = Dalszy Dostawca
U = Usługodawca
DU = Dalszy Usługodawca
Zakres Umowy
1 Jota Group Sp. z o.o.
NIP: 741-192-20-64
U  najem biura budowy
2 PHU Lider Adam Kowalski
NIP: 741-000-33-90
D  artykuły spożywcze
3 P.H.U. Dikar Dariusz Kruszyński
NIP: 841-000-30-54
U  usługi saperskie
4 PHU „Papirus” Rafał Lubaszewski
NIP: 846-102-10-10
D  art. biurowe
5 Thyssenkrupp Materials Poland S.A
NIP: 956-162-75-86
D  dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowe
6 Trakt Sp. z o.o Sp.k.
NIP: 954-267-70-11
U  wykonanie prac projektowych
7 Pracowania Archeologiczna
i Archeobotaniczna
Arkadiusz Wiktor
NIP: 665-137-21-25
U  nadzór archeologiczny
8 PHUP CEZAR
Bogusława Zajkowska
NIP: 741-000-23-67
U  najem nieruchomości
9 FHU Patryk Wyżlic
NIP: 744-178-77-83
U  usługa sprzętowa z obsługą
10 Andrzej Kozaczyk Ko-Eco
NIP: 764-162-41-75
U  nadzór przyrodniczy
11 OLA International Sp. z o.o.
NIP: 118-002-05-93
D  AMDOR 10
12 Krzysztof Czeszkiewicz
NIP: 844-224-87-41
U  usługi transportowe
13 Ka-Ro Sp. z o.o.
NIP:524-275-54-08
U  pełna obsługa geodezyjna w pełnym zakresie
14 LAFARGE KRUSZYWA i BETONY
Sp. z o.o.
NIP: 521-041-18-06
D  wypełniacz dodany-mączka wapienna
15 Geoprojekt-Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i geologiczne s.c. Krzysztof Waliński Marcin Waliński, Tomasz Antczak
NIP: 778-015-46-55
U  opracowanie geologiczne
16 TELBUD
Stanisław Jan Jasiulewicz
739-191-06-19
P  przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowa kanału technologicznego
17 FISZER Sp. z o.o.
NIP: 874-177-69-91
P  przebudowa kolizji wodociągowychh i kanalizacji sanitarnej
18 Zakład Geologiczny „GEOL”
NIP: 73-106-09-48
U  nadzór geotechniczny
19 Usługi Transportowe
KRZYSZTOF BOROWSKI
NIP: 741-108-02-40
U  usługi transportowe
20 Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
TADEUSZ OBIEDZIŃSKI
NIP: 741-185-24-93
U  usługi transportowe
21 Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o.
NIP: 929-185-94-17
P  przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV
22 Centrum Dobrego Smaku S.C.
Ewa Grynkiewicz-Tarnowska
i Marcin Grynkiewicz
NIP: 741-213-54-92
U  usługi gastronomiczne
23 Kompnia Górnicza
NIP: 521-368-88-27
D  sprzedaż kruszywa
24 TOM-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE-ZIEMNE
Tomasz Józefowicz
NIP 744-160-54-92
U  wynajem koparko-ładowarki; wynajem samochodu 3-osiowego wraz z paliwem i operatorem
25 Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki
NIP: 526-100-31-87
D  sprzedaż piasku
26 P.U.H.EL PROFESJONAL
Mariusz Maszota
NIP: 588-159-96-13
P  roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową kolizji EN SN i nn
27 POLSKIE SKŁADY ARMATURY
Sp. z o.o.
NIP: 589-181-35-39
D  dostawa miejsce wbudowania rur PP SN10DN/ID 1000
28 RENOMEL
Marek Werner
NIP: 578-303-62-11
P  roboty melioracyjne
29 OLIWIA Sp. z o.o.
NIP: 845-198-33-22
P  roboty melioracyjne
30 TRANS-PAR So. z o.o.
NIP: 972-125-04-47
P  roboty ziemne
31 TRANS-PAR So. z o.o.
NIP: 972-125-04-47
U  usługi budowlane wykonywane przez pracowników robót drogowych
32 Auto-Komplex Honorata Tyburczy
NIP: 784-133-08-92
DP  roboty budowlano-montażowe
33 Auto-Komplex Honorata Tyburczy
NIP: 784-133-08-92
U  wynajem koparek
34 Auto-Transport Handel-Komis Andrzej Obara
NIP: 784-157-79-31
DP  roboty budowlano-montażowe
35 Auto-Transport Handel-Komis Andrzej Obara
NIP: 784-157-79-31
U  wynajem pojazdów wolnobieżnych
36 WAG-POL Łęczyca
NIP: 7751633577
U  najem wagi samochodowej
37 Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych
EL-TRONIC Sp. z o.o.
NIP 741-212-75-70
U  roboty elektryczne i techniczne
38 Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych
EL-TRONIC Sp. z o.o.
NIP 741-212-75-70
P – wykonanie zasilania zaplecza budowy (WS-1) wraz z montażem słupów oświetleniowych na placu budowy na obiektach inżynierskich WS-1 i WD-4,
– wykonanie zasilania elektroenergetycznego sN 15kV dla WMB w m. Morliny,
– wykonanie drenażu, studni drenarskich oraz przykanalików
39 LAFARGE CEMENT S.A.
NIP: 526-106-07-65
D  sprzedaż cementu
40 EKOBET Cementy
Sp. z o.o.
NIP: 527-259-64-00
D  dostawa spoiwa drogowego
41 WRONBUD
Łukasz Wrona
NIP: 664-211-39-38
P  wykonanie robót zbrojeniowo-ciesielskich oraz części wykończeniowych na obiektach
WD-2 i WD-4
42 Polyteam Sp. z o.o.
NIP: 899-244-62-68
D  dostawa rur do kanalizacji deszczowej
43 Dostawca ZAKŁAD GÓRNICZY „ŻABI RÓG”
MAŃKOWSCY SP z O.O.
NIP: 739-387-97-53
D  dostawa piasku
44 Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin
NIP: 741-000-50-64
U  kompleksowa wycinka drzew i krzewów
45 Firma Handlowo Usługowa
Jan Biedrzycki
NIP: 757-139-86-72
D  transport materiałów sypkich
46 Firma Handlowo Usługowa
Jan Biedrzycki
NIP: 757-139-86-72
U  transport materiałów sypkich
47 Firma Handlowo Usługowa Marek Biedrzycki
NIP: 568-136-77-66
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
48 Firma Transportowa
Stanisław Biedrzycki
NIP: 757-138-49-48
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
49 Roboty Ziemne
Robert Łangowski
NIP: 744-167-01-47
U  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
50 UBPK Piotr Konopka
NIP: 718-194-02-06
P  wykonanie robót ziemnycg na obiektach WS-1; WD-2, PZDd-3, WD-4; WS-5, PZDd-6
51 Instal Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 669-252-82-80
P  wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowych na całym odcinku realizowanej inwestycji
52 GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 206-000-09-96
DP  kompleksowe wykonanie przełączenia hermetycznego gazociągu w technologii T>D
53 ViaCon Polska Sp. z o.o.
NIP: 697-171-09-77
D  dostawa konstrukcji przepustu
54 ViaCon Polska Sp. z o.o.
NIP: 697-171-09-77
P  kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej obiektów WS-1, WS-5 i PZDd-3 oraz dostarczeniu materiału i kompleksowy montaż konstrukcji stalowych dla obiektów WS-1, WS-5 i PZDd-3 (konstrukcje podatne z blach falistych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym) oraz dostawa geotkaniny
55 ITKK Sp. z o.o.
NIP: 739-381-58-65
P  wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej
56 Rurex Sp. z o.o.
NIP: 534-101-34-95
D  dostawa wpustów drogowych
57 ATUT RENTAL Sp. z o.o.
NIP: 527-005-08-55
U  wynajem sprzętu drobnego
58 Ekotech Trade Sp. z o.o.
NIP: 952-212-04-00
D  dostawa popiołu lotnego
59 Alza Cargo Sp. z o.o.
NIP: 967-136-03-22
U  przewiezienie kruszywa składami całopociągowymi z kopalni Czarny Bór do stacji PKP Ostróda
60 Energy Minerals S.C. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski
NIP: 663-185-43-64
U  usługa polegająca na rozładowaniu wagonów przy użyciu sprzętu tj. koparki przeładunkowej z podnoszoną kabiną i chwytakiem do materiałów
61 Zakład Robót Inżynieyjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.
NIP: 646-232-24-80
P  wykonanie zabezpieczenia wykopu WD-4 ściankami szczelnymi wraz z opracowaniem projektu technologicznego
62 Keller Sp. z o.o.
NIP: 524-120-00-22
P  opracowanie projektu wzmocnienia podłoża wraz z kompleksowym wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami betonowo-żwirowymi na odcinku 1+140 do 1+330
63 INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.
NIP: 764-208-14-46
P  roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej
64 ULMA Construccion Polska S.A.
NIP: 527-020-32-99
D  dzierżawa szalunków
65 ULMA Construccion Polska S.A.
NIP: 527-020-32-99
U  dzierżawa szalunków
66 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
NIP: 723-160-47-18
D  dostawa kruszywa
67 Mineral Polska Sp. z o.o.
NIP: 522-102-20-66
D  dostawa kruszywa
68 Freyssinet Polska Sp. z o.o.
NIP: 521-299-66-62
P  kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WD-2; WD-4; PZDd-6; oraz wykonanie sprężania ustrojów nośnych WD-2 oraz WD-4
69 Freyssinet Polska Sp. z o.o.
NIP: 521-299-66-62
D  dostawa prefabrykatów muru oporowego
70 Mobil Serwis Sp. z o.o.
NIP: 125-164-64-50
U  wynajem sprzętu drobnego, usługa serwisowa
71 DuoRS Sp. z o.o.
NIP: 583-315-88-68
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową systemu zarządzania ruchem
72 Natura Line Sp. z o.o.
NIP: 845-198-09-73
P  roboty montażowe przepustów z blachy falistej wraz z odwodnieniem wykopu
73 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.
NIP: 959-189-02-07
U  monitoring placu budowy
74 P.H.U. Alsybet Sp. z o.o.
NIP: 877-000-18-15
D  dostawa materiałów sanitarnych
75 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o.
NIP: 571-000-27-78
D  dostawa belek mostowych T21 sprężonych
76 CEMEX POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 951-14-96-432
D  dostawa betonu
77 GRILTEX SP. Z O.O.
NIP: 777-219-48-58
D  dostawa geowłókniny
78 GRILTEX SP. Z O.O.
NIP: 777-219-48-58
P  wykonanie parasola przeciwwodnego
79 B2 Sp. z o.o.
NIP: 701-025-69-57
P  kompleksowe wykonanie dylatacji obiektów mostowych
80 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Józefowicz Janusz
NIP: 744-110-05-79
U  transport materiałów sypkich
81 INGEO Sp. z o.o.
NIP: 586-216-40-96
U  badania geologiczne
82 TOMBET Piotr Saczuk
NIP: 739–223-01-92
D  dostawa płyt drogowych
83 Renbud Grzegorz Renis
NIP: 532-168-70-55
U  transport materiałów sypkich
84 ABIES Kuczyńscy Spółka Cywilna
NIP: 719-138-75-73
P  kompleksowe wykonanie zieleni drogowej oraz pielęgnacja przez okres 3 lat-drzew
85 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŚ Stanisław Gumiński
NIP: 877-106-65-44
U  transport materiałów sypkich
86 Ecol-Unicon Sp. z o.o.
NIP: 584-13-83-568
D  dostawa osadników poziomych
87 Rowibud Sp. z o.o.
NIP: 631-230-96-67
D  dostawa materiałów wyposażenia obiektów mostowych
88 Damian Nowak PHU NOWBUD
NIP: 657-271-77-88
P  wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich na obiektach WS-1; PZDd-3; WS-5; PZDd-6
89 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp.k.
NIP:583-307-68-28
D  dostawa wpustów ściekowych i włazów żeliwno-betonowych oraz siatki poliestrowej
90 SKLEJKA-EKO S.A.
NIP: 622-000-53-91
D  dostawa sklejki szalunkowej
91 DARKOP Justyna Kargol
NIP: 593-237-00-86
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
92 Luiza Baran HYDROMOST
NIP: 812-129-88-24
P  wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża poprzez śrutowanie, ułożenie preparatu gruntującego, obróbki sączków i wpustów na obiektach
93 Hydrotec Ang Sp. z o.o.
NIP: 113-286-53-64
P  wykonanie nawierzchni kap chodnikowych i gzymsów oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
94 STAL-BUD sp. z o.o.
NIP: 584-224-70-77
P  roboty budowlane polegające na prefabrykacji, dostawie i montażu balustrad aluminiowych
95 Elkama sp. z o.o.
NIP: 588-246-09-52
P  wykonanie z materiałami oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
96 Alpida Sp. z o.o.
NIP: 521-356-01-97
D  dostawa krawężników kamiennych mostowych
97 AIDA Sp. z o.o.
NIP: 542-030-34-77
D  dostawa cementu
98 FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA I USŁUGI KOPARKĄ Roman Józefowicz
NIP: 744-100-12-45
U  wynajem koparki kołowej z paliwem i operatorem
99 Buczkowscy Beton Sp. z o.o.
NIP: 744-182-13-10
D  dostawa betonu
100 Hydro-Partner sp. z o.o.
NIP: 697-206-73-31
D  dostawa elementów instalacji wod-kan
101 Frezdrog Kazimierz Gaweł Barbara Gaweł Sp. j.
NIP: 739-306-94-16
U  wykonanie stabilizacji oraz profilowanie mieszanki kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem
102 Trzuskawica Spółka Akcyjna
NIP: 657-038-67-32
D  dostawa wapna do stabilizacji gruntów
103 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ak Trans Sp. z o.o.
NIP: 562-105-37-68
DU  usługa przewozu wapna palonego do stabilizacji gruntu
104 URAN PLUS Sp. z o.o.
NIP: 967-135-76-56
DU  usługa przewozu wapna palonego do stabilizacji gruntu
105 Aqua Instal P. Mazurek, K. Oleszkiewicz Sp.j
NIP: 744-180-98-46
D  dostawa armatury kanalizacji deszczowej
106 CORN-MAX Usługi Komunalne Monika Sokal
NIP: 739-372-73-68
U  wynajem koparki kołowej
107 Budownictwo-W Sp. z o.o., sp. k.
NIP: 584-271-58-31
D  dostawa geowłókniny i geomembrany do zbiorników retencyjnych
108 BETON SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 788-199-37-36
U  realizacja usług wytwórni stacjonarnej KMA
109 Ankra Sp. z.o.o
NIP: 945-215-72-36
D  dostawa desek prefabrykowanych gzymsowych z polimerobetonu
110 Tarcopol Sp z.o.o
NIP: 664-000-01-30
P  wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
111 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.
NIP: 701-003-87-00
P  dostawa i montaż barier ochronnych
112 CBS Katarzyna Konopka
NIP: 718-204-80-73
U  wykonanie platform roboczych pod palowaniem WS-1 i PZDz-6 oraz umocnienie nasypu geosiatką
113 As-Trans Andrzej Sajewski
NIP: 741-115-71-61
U  wynajem samochodu 4-osiowego wraz
z paliwem i operatorem
114 DWD System Sp. z o.o.
NIP: 584-260-99-45
P  dostawa i montaż systemu odwodnienia rur i kształtek
115 Kirtio Transport i Roboty Ziemne
NIP: 739-329-99-84
U  transport materiałów sypkich
116 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PROWERK” Sp. z o.o.
NIP: 676-007-62-42
P  dostawa i montaż barier ochronnych
117 PGP BAZALT SA – Kopalnia Wilków
NIP: 694-161-32-41
D  dostawa kruszywa drobnego i grubego
118 Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET”
Henryk Kogut
NIP: 653-000-08-50
D  dostawa i transport stopnia skarpowego
119 ALGECO POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 584-229-46-60
U  wynajem kontenerów
120 P.H.U Ormat Mariusz Krassowski
NIP: 739-316-13-69
U  kompletne wykonanie kanałów hydrotechnicznych
121 PHU Marpol Mariusz Urbański
NIP: 833-127-29-95
U  wynajem ładowarki kołowej
122 Kawex Artur Wieczorek
NIP: 713-244-71-44
P  wykonanie robót brukarskich
123 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH
Sp. z o.o.
NIP: 771-225-92-64
P  roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego
124 Drial Wynajem Sp. z o.o.
NIP: 835-160-52-76
U  transport i wynajem sprzętu drobnego
125 Wonat Sp. z o.o.
NIP: 628-226-00-79
P  wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych z posadowieniem na obiektach PZDd-3 oraz PZDd-6
126 WEKTA TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI, CHOIŃSKI, CHEŁSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
NIP: 739-010-19-06
U  transport materiałów budowlanych
127 FBSerwis S.A.
NIP: 527-267-60-62
P  kompleksowe wykonanie ogrodzenia z siatki na całym odcinku realizowanej Inwestycji
128 KOLANKO Spółka z o.o.
spółka komandytowa
NIP: 589-188-30-08
D  dostawa armatury kanalizacyjnej
129 POLBRUK S.A.
NIP: 584-025-35-91
D  dostawa elementów brukarskich
130 Regnars Sp. z o.o.
NIP: 973-102-12-86
D  dostawa mieszanki / kliniec
131 Grasen Sp. z o.o.
NIP: 545-181-79-12
P  wykonanie humusowania skarp oraz terenów płaskich
132 TRANS PAR Stanisław Tyburczy
NIP: 784-141-17-45
U  wynajem sprzętu budowlanego
133 Transport Usługowy Wioletta Burczyńska
NIP : 743-101-38-44
U  wynajem samochodów 4-osiowych
134 GEOXX Sp. z o.o.
NIP : 739-378-24-04
U  obsługa geotechniczna
135 Setone Radosław Konstanty
NIP: 721-114-60-69
D  oznakowanie drogi, urządzenia BRD
136 Setone Radosław Konstanty
NIP: 721-114-60-69
U  dostawa słupków
137 Usługi GODLEWSKI Danuta Godlewska
NIP: 741-101-90-74
U  wynajem sprzętu budowlanego
138 Transport Usługowy Deluga Justyna
NIP: 739-355-81-73
U  wynajem samochodu 4-osiowego
139 Agnieszka Jędrzejak
USŁUGI ZIEMNE
NIP: 744-156-80-64
U  usługi sprzętowe
140 Geo-Instruments
Polska Sp. z o.o.
NIP: 656-231-29-95
U  usługa monitoringu infrastruktury
141 FHU „RC-TRANS” Cezary Rydzewski
NIP: 739-192-25-97
U  transport materiałów sypkich
142 Usługi Transportowe
Cegiełka Beata
NIP: 571-112-61-96
U  wynajem samochodów 4-osiowych
143 Jar-Pol Olszewski Jarosław
NIP: 723-000-55-88
U  umowa o usługi sprzętowe
144 GIERA Znaki Drogowe Sp.j.
NIP: 739-346-11-89
P  kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego dróg na terenie Inwestycji
145 Wibro Marek Gliński
NIP: 844-176-66-46
U  obsługa operatorska sprzętu budowlanego
146 UCL Małgorzata Meller
NIP: 554-106-14-87
U  transport materiałów sypkich
147 IMPEKSTIR OPERATIONS S.A.
NIP: 968-096-08-89
D  dostawa materiałów – krawężniki i kostki kamienne
148 Black Moon Sp. z o.o.
NIP: 739-395-39-75
U  wykonanie studni drenarskich, drenażu i przykanalików
149 Black Moon Sp. z o.o.
NIP: 739-395-39-75
P  wykonanie studni drenarskich, drenażu i przykanalików
150 CONFIRME Sp. z o.o.
NIP: 627-001-27-20
D  dostawa stali zbrojeniowej
151 Roboty Ziemne
Renata Łangowska
NIP: 744-101-33-37
U  wynajem samochodów 3-osiowych
152 JADAR Sp. z o.o.
NIP: 796-286-54-16
D  dostawa płyt MEBA
153 USŁUGI TRANSPORTOWE
Mateusz Pełkowski
NIP: 743-191-11-87
U  transport materiałów sypkich
154 STOK-POL Spółka z o.o.
NIP: 701-057-69-23
U  usługi transportowe
155 TADEX-POL
Park Technologiczny Sp. z o.o.
NIP: 734-353-06-81
U  usługi drobne na kontrakcie nie stanowiące usług budowlanych
156 MAZUR-MEBEL Marcin Perczyński
NIP: 744-149-06-75
U  wynajem koparki gąsiennicowej
157 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE
Spółka z o.o.
NIP: 754-100-90-68
D  dostawa kruszywa grubego
158 USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE AS-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 739-394-84-83
U  dzierżawa sprzętu
159 Lotos Asfalt Sp. z o.o.
NIP: 583-285-03-90
D  dostawa asfaltu
160 Robex Krystyna Jażdżyk
NIP: 971-023-41-37
DP  roboty budowlane polegające na montażu lub demontażu barier ochronnych
161 Wowix Sp. z o.o. sp. k.
NIP: 968-097-20-94
U  transport materiałów sypkich
162 Gonbud Grzegorz Gonder
NIP: 739-170-90-53
U  transport materiałów sypkich, wynajem samochodów 4-osiowych
163 TOI TOI Polska Sp. z o.o.
NIP: 118-004-27-84
U  wynajem i przygotowanie zaplecza sanitarnego
164 Kop-Trans Jan Chrostowski
NIP: 718-123-17-57
U  wynajem sprzętu budowlanego
165 Usługi Transportowe i Przeładunkowo-Dźwigowe Marek Ciepieuch
NIP: 741-100-57-93
U  wynajem dźwigu
166 Północna Grupa Narzędziowa
Sp. z o.o.
NIP: 741-184-50-27
D  zakup narzędzi drobnych oraz materiałów budowlanych
167 ZGRM Kruszywa i Transport
Sp. z o.o.
NIP: 739-395-22-37
U  transport kruszyw
168 Setone Radosław Konstanty
NIP: 721-114-60-69
P  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego cienkowarstwowego na potrzeby wprowadzenia i zmian czasowej organizacji ruchu
169 Firma Usługowa „MALDRO”
NIP: 655-102-64-87
DP  montaż barier ochronnych, w tym elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
170 Ewa i Janusz Ulaniuk
NIP: 741-102-09-53
U  najem nieruchomości dla pracowników
171 M TRANS Krzysztof Bernatowicz
NIP: 844-227-34-43
U  wynajem sprzętu budowlanego
172 Beton System Roboty Ziemne Sp. z o.o.
NIP: 788-203-54-40
U  wynajem i mobilizacja równiarki
173 SAJJ-BUD Sylwia Anasiewicz
NIP: 717-154-23-49
U  usługi drobne
174 USŁUGI OGÓLNO BUDOWLANE Ryszard Sławiński
NIP: 915-131-83-02
P  wykonanie poboczy z kruszywa
175 M.M Transport-Handel Menderski Marcin
NIP: 571-127-64-66
U  transport mas bitumicznych i materiałów sypkich
176 AGGRTrans Renata Gryguć
NIP: 844-237-36-53
U  wynajem sprzętu budowlanego
177 ARTEX Anasiewicz Artur
NIP: 717-150-81-05
U  wynajem koparki kołowej
178 Justyna Fogel
NIP: 788-143-20-38
U  wynajem KMK
179 Firma Usług Hydrotechnicznych Daniel Uzarewicz
NIP: 578-145-31-17
U  wynajem koparki gąsiennicowej
180 TOP ROAD Natalia Ścichocka
NIP: 821-267-71-02
U  wynajem busa
181 TIOMAN Group Sp. z o.o.
NIP: 879-205-00-63
D  dostawa znaków drogowych
182 SYL-POL Sławomir Ratyński
NIP: 835-100-45-71
U  wynajem koparki kołowej oraz samochodu 4-osiowego
183 MP-Tech Piotr Mętel
NIP: 844-215-18-46
U  wynajem równiarki, walca ogumionego i walca stalowego
184 Usługi Transportowe Kamil Boguszewski
NIP: 844-225-90-87
U wynajem równiarki, walca ogumionego i walca stalowego
185 Teragro Piotr Mościbrocki
NIP: 582-158-08-57
U wynajem koparki gąsiennicowej typu long
186 Prace Ziemne Piotr Pietrasik
NIP: 744-182-30-94
U wynajem koparko-ładowarki
187 Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o.
NIP: 744-000-56-95
U wynajem specjalistycznego wozu asenizacyjnego WUKU oraz kamerowanie kanałów
188 Falcon Service Sp. z o.o.
NIP: 634-294-67-17
U prace drobne na budowie
189 F.H.U Grzegorz Kopka
NIP: 984-015-85-14
D dostawa mieszanki 0/31,5

Serwis dla podwykonawców

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.