Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – XII.2020