Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – VIII.2021