Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – VII.2021