Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – IX.2020