Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – IV.2021