Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – III.2022