Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – II.2022