Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – I.2021