Rada Budowy nr 7

W dniu 16.12.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 7. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za listopad 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.