Zmiana organizacji ruchu na DK16 w m. Wirwajdy w km 93+000 do km 93+400 w dniu 09.12.2021

W dniu 09.12.2021r. planowana jest zmiana tymczasowej organizacji ruchu w m. Wirwajdy w śladzie drogi DK16 na odcinku w km 93+000 do km 93+400. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przełożeniu ruchu z istniejącej DK16 na nowo wybudowaną drogę DP02 i obiekt WD-4.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Aktualizacja: W dniu 09.12.2021 wprowadzono zmianę tymczasowej organizacji ruchu w m. Wirwajdy w śladzie drogi DK16 na odcinku w km 93+000 do km 93+400.