Zakres robót wykonanych w okresie od 20-24.12.2021r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu na węźle Ostróda Zachód oraz prowadzono wykop w śladzie drogi DS01. Wykonano zasypkę przepustu P/01 w km 0+422 trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 i nr 10 oraz kontynuowane prace przy zbiorniku ZR-05. Prowadzono roboty melioracyjne na rowie nr RO-4.