Zakres robót wykonanych w okresie od 19-25.12.2022r.

W okresie sprawozdawczym w dniu 20.12.2022r. o godz. 13:00 do ruchu oddano drogę ekspresową S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy.
W pozostałym zakresie robót prowadzono prace porządkowe, kontynuowano roboty melioracyjne na rowie RO-4-13 oraz trwały odbiory usterek.