Zaawansowanie robót – X.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.10.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 5 663 643,12 58,06%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 61 510 239,82 57,94%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 20 864 053,15 79,85%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 12 424 005,89 59,02%
VI Aneksy 97 077,47 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 153 439 262,99 94 798 298,86 61,78%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 169 817 429,99 107 059 496,98 63,04%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 63,04% Prognozy Wartości Ostatecznej

63.04%

 


 

Zaawansowanie robót

61.78%

 

Roboty drogowe

57.94%

 

Obiekty inżynierskie

79.85%

 

Roboty branżowe

59.02%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

48.98%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec października 2021