Zaawansowanie robót – VIII.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.08.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 5 034 3349,44 51,61%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 525 103,20 98,51%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 51 881 014,38 48,87%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 17 563 381,26 67,22%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 10 562 733,84 50,18%
VI Aneksy 97 077,47 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 153 439 262,99 80 007 129,48 52,14%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 169 817 429,99 91 566 582,12 53,92%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 53,92% Prognozy Wartości Ostatecznej

53.92%

 


 

Zaawansowanie robót

52.14%

 

Roboty drogowe

48.87%

 

Obiekty inżynierskie

67.22%

 

Roboty branżowe

50.18%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

43.56%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec sierpnia 2021