Zaawansowanie robót – VI.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.06.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 7 236 877,32 74,19%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 79 945 591,24 75,31%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 24 810 527,67 94,95%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 16 166 679,89 76,80%
VI Aneksy 836 438,59 97 077,47 11,61%
  Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 121 019 876,27 78,49%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 134 854 308,59 79,07%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 79,07% Prognozy Wartości Ostatecznej

79.07%

 


 

Zaawansowanie robót

78.49%

 

Roboty drogowe

75.31%

 

Obiekty inżynierskie

94.95%

 

Roboty branżowe

76.80%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

70.49%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec czerwca 2022