Zaawansowanie robót – V.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.05.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 6 922 230,48 70,97%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 73 406 074,12 69,15%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 24 223 051,16 92,71%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 15 644 065,89 74,31%
VI Aneksy 836 438,59 97 077,47 11,61%
  Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 113 273 191,17 73,47%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 126 890 054,12 74,40%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 74,40% Prognozy Wartości Ostatecznej

74.40%

 


 

Zaawansowanie robót

73.47%

 

Roboty drogowe

69.15%

 

Obiekty inżynierskie

92.71%

 

Roboty branżowe

74.31%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

67.82%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec maja 2022