Zaawansowanie robót – IX.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.09.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 5 348 996,28 54,84%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 525 103,20 98,51%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 55 133 190,17 51,93%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 18 942 015,08 72,49%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 11 518 282,30 54,71%
VI Aneksy 97 077,47 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 153 439 262,99 85 593 487,55 55,78%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 169 817 429,99 97 467 587,03 57,40%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 57,40% Prognozy Wartości Ostatecznej

57.40%

 


 

Zaawansowanie robót

55.78%

 

Roboty drogowe

51.93%

 

Obiekty inżynierskie

72.49%

 

Roboty branżowe

54.71%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

46.22%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec września 2021