Zaawansowanie robót – I.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.01.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 5 978 289,96 61,29%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 66 035 083,19 62,20%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 21 686 269,82 83,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 13 154 532,92 62,49%
VI Aneksy 97 077,47 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 153 439 262,99 100 875 885,93 65,74%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 169 817 429,99 113 451 730,89 66,81%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 66,81% Prognozy Wartości Ostatecznej

66.81%

 


 

Zaawansowanie robót

65.74%

 

Roboty drogowe

62.20%

 

Obiekty inżynierskie

83.00%

 

Roboty branżowe

62.49%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

57.16%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec stycznia 2022