Temp

Nazwa Kontraktu:

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16
Nr projektu: POIS.04.01.00-00-0001/15-00
Cel projektu: Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów
Wartość Projektu: 388 849 336,98 PLN

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020”

Numer umowy na budowę: O/OL.D-3.2410.1.2019.KP-1
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 165.603.607,00 PLN (netto)
Lata realizacji: 2020 – 2023


Terminy realizacji kontraktu:

● 28.04.2020r. podpisanie umowy na roboty budowlane z firmą Budimex S.A.
● 14.05.2020r. przekazanie Placu Budowy dla Wykonawcy robót
● 23.06.2020r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
● 01.07.2020r. rozpoczęcie realizacji usługi Konsultanta
● 14.07.2020r. zgłoszenie rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót w ramach pierwotnej decyzji ZRID

 


Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Austrostad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

reprezentowana przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 28 01
fax. +48 (89) 527 35 36
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl


Konsultant:

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel.: +48 (58) 524 41 00
fax: +48 (58) 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl


Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
tel. +48 (22) 623 60 00
fax +48 (22) 623 60 01
e-mail: kontakt


Lokalizacja Kontraktu:


Wyświetl mapę w nowym oknie