Rada Techniczna nr 85

W dniu 08.03.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 85, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono prace porządkowo-organizacyjne oraz kontynuowano montaż słupków ogrodzeniowych ogrodzenia wysokiego w ciągu trasy głównej na odcinku od
km 0+400 do km 0+900 str. L, w km 3+200 do km 3+800 str. P oraz przy zbiorniku ZR3. Kontynuowano roboty ziemne na poziomnie GWN na odcinku w km 2+670 do km 2+730 str. L i P oraz w km 4+500 do km 4+800.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych prowadzono prace przygotowawcze związane z odwodnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz wznowiono prace na rowie melioracyjnym R04.