Rada Techniczna nr 83

W dniu 22.02.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 83, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych prowadzono prace przygotowawcze związane z odwodnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500.