Rada Techniczna nr 82

W dniu 08.02.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 82, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wykopy w km 4+250 trasy głównej oraz roboty ziemne na rowie melioracyjnym RO-4-13-2.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.