Rada Techniczna nr 8

W dniu 04.08.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 8, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.