Rada Techniczna nr 79

W dniu 18.01.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 79, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano roboty ziemne przy rowie melioracyjnym nr RO-4-13-2.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.