Rada Techniczna nr 77

W dniu 21.12.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 77, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg zakończono budowę nasypu przeciążającego na odcinku wzmocnienia podłoża kolumnami FSS w km 1+140 do km 1+330 oraz prowadzono wykopy w śladzie drogi DS01.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-5 zabetonowano gzymsy na skrzydełkach. Na obiekcie PZDd-6 wykonano betonowanie kap chodnikowych na dojazdach.
W robotach branżowych kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-05 oraz rowie melioracyjnym nr RO-4 i nr RO-4-16.