Rada Techniczna nr 65

W dniu 21.09.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 65, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz wykopy w km 4+000 do km 4+200. Budowano nasypy w km 0+907 do km 1+135. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 kontynuowano budowę materaca geosyntetycznego. Formowano górną warstwę nasypu w km 2+719 do km 2+810. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 2+810 do km 3+100 j. L i P oraz w km 3+650 do km 3+850 j. L. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na drogach DP04, DP05 oraz rondzie w km 5+313. Wbudowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 1+900 do km 2+100 oraz w km 4+300 do km 4+500.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 kontynuowano zasypkę inżynierską. Na obiekcie WD-4 prowadzono montaż desek gzymsowych. Na obiekcie WS-5 kontynuowano zasypkę inżynierską. Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano zbrojenie ustroju nośnego na jezdni lewej oraz zbrojenie skrzydeł podpory B. Zakończono montaż belek prefabrykowanych na jezdni prawej.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 na odcinku od studni K2/3 do K2/5 oraz na kanale nr 4 na odcinku od studni K4/4 do K4/3. Prowadzono budowę umocnienia zbiornika ZR-03. Kontynuowano umocnienie rowu melioracyjnego nr RO-4-14.