Rada Techniczna nr 59

W dniu 10.08.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 59, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy na drodze S-5 w km 2+200 do km 2+600. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonano podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 3+100 do km 3+300. Rozpoczęto roboty brukarskie związane z wbudowaniem krawężników na drogach DP01, DP02 i na rondzie. Budowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 3+100 do km 3+800 oraz na drogach DS05 i DS07.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 prowadzono prace zbrojarskie na fundamentach podpory A i B. Wykonano beton podkładowy na podporze B. Na obiekcie WD-2 układano nawierzchnię z żywic epoksydowo-poliuretanowych na kapach chodnikowych. Na obiekcie PZDd-3 wykonano betonowanie ścian fundamentowych (II faza). Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano prace zbrojarskie przyczółków oraz wykonano betonowanie korpusu przyczółka i ścianki zaplecznej na podporze A.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na rowie RO-4-13-3. Wykonano osadzenie wpustów deszczowych na trasie zasadniczej na odcinku w km 2+450 do 2+470. Kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 4, 12 i KT2. Prowadzono prace związane z budową oświetlenia drogowego na odcinku w km 4+990 do km 5+237.