Rada Techniczna nr 36

W dniu 02.03.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 36, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

Ze względu na okres zimowy w okresie sprawozdawczym prowadzono prace w ograniczonym zakresie. W zakresie budowy dróg nie prowadzono robót. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano betonowanie stref zakotwień. Na obiekcie WD-4 prowadzono prace związane z betonowaniem oraz ze zbrojeniem przyczółka podpory C, oraz zasypką przyczółka na podporze A.
W branży melioracyjnej dokończone zostały prace na zbieraczach Z3 i Z4.
W branży wod-kan wznowiono prace na kanale deszczowym K8 i K9.
Rozpoczęto stabilizację placu pod montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).