Rada Techniczna nr 35

W dniu 23.02.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 35, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

Ze względu na okres zimowy w okresie sprawozdawczym prowadzono prace w ograniczonym zakresie.
W branży melioracyjnej zakończono prace przy rowie melioracyjnym MSII od km 0+020 do km 0+202.