Rada Techniczna nr 18

W dniu 13.10.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 18, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.