Rada Techniczna nr 127

W dniu 11.04.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 127, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne oraz prace poprawkowe.