Rada Techniczna nr 126

W dniu 28.03.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 126, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne oraz prace poprawkowe.