Rada Techniczna nr 125

W dniu 21.03.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 125, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne oraz prace poprawkowe.