Rada Techniczna nr 124

W dniu 14.03.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 124, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne oraz prace poprawkowe.