Rada Techniczna nr 123

W dniu 07.03.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 123, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne oraz prace poprawkowe.