Rada Techniczna nr 122

W dniu 21.02.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 122, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne oraz prace poprawkowe.