Rada Techniczna nr 121

W dniu 14.02.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 121, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne.