Rada Techniczna nr 120

W dniu 07.02.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 120, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy obrukowaniu przepustów pod zjazdami i drogami serwisowymi. Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne.