Rada Techniczna nr 12

W dniu 01.09.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 12, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.