Rada Techniczna nr 118

W dniu 17.01.2023r. miała miejsce Rada Techniczna nr 118, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowo-organizacyjne.